Afspraken – Tandartspraktijk Diepenveen – Diepenveen

Afspraken

Afspraken

De eerste afspraak

Heeft u zich onlangs ingeschreven bij onze praktijk dan nemen wij binnen 2 weken telefonisch contact met u op voor het maken van een intake afspraak.

Het maken van een nieuwe afspraak

Nadat u bij ons bent geweest voor de intake of een behandeling, maakt één van onze assistentes het liefst direct een nieuwe (halfjaarlijkse) afspraak met u. Heeft u nog geen afspraak met ons gemaakt en is het weer tijd voor de periodieke controle, dan mag u zelf contact met ons opnemen voor het maken van de nieuwe afspraak. klik hier voor onze telefonische openingstijden.

De afspraak annuleren of verplaatsen

Behandelingen vinden altijd plaats volgens afspraak. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur en uitsluitend telefonisch van te voren geannuleerd of verplaats te worden. Indien dit niet op tijd gebeurt kan de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet door uw zorgverzekering vergoed.

Te laat komen voor een afspraak

Bij te laat komen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens een tekort aan tijd voor een correcte behandeling. De voor u gereserveerde tijd in kan rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet door uw zorgverzekering vergoed.

Het niet nakomen van een afspraak

Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.

Afspraakherinnering via e-mail

Wij herinneren u als service per email aan uw reeds gemaakte afspraak. U ontvangt enkele dagen voorafgaand aan uw afspraak een e-mail ter herinnering met daarin de dag en het tijdstip van de behandeling.
Om u in de gelegenheid te stellen van deze dienst gebruik te maken noteren wij  uw e-mailadres in uw dossier. Bij jonge gezinsleden noteren wij het emailadres van één van de ouders.

U kunt deze gegevens in de praktijk of via onze website aan ons doorgeven. Graag onder vermelding van uw naam en geboortedatum.

Helaas kan het door een technische storing of een foutief e-mailadres voorkomen dat u niets ontvangt.
U blijft uiteraard zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de door u gemaakte afspraak.

Afspraak voor de (half)jaarlijkse controle

Als het weer bijna tijd is voor uw controle sturen wij u een emailbericht* of een postkaartje. U mag dan zelf contact opnemen met de praktijk voor het maken van deze afspraak. Geeft u duidelijk aan om hoeveel personen het gaat en of u graag meteen een combinatie afspraak met de preventieassistente/mondhygiëne wenst. Indien u voorkeur voor dag- en tijd heeft kunt u deze afspraak het beste tijdig met ons maken.
(* om technische redenen ontvangt u een emailbericht per gezinslid en kan het zijn dat u al een gezinsafspraak heeft staan. U mag dit bericht dan als niet verzonden beschouwen.)