Verzekering en betaling – Tandartspraktijk Diepenveen – Diepenveen

Verzekering en betaling

Verzekering en betaling

Basisverzekering

De tandheelkundige zorg voor volwassenen zit niet in de basisverzekering. Voor jeugd en jongeren t/m 17 jaar worden de meest voorkomende behandelingen wel vergoed, behalve een beugel en kronen. Voor mensen met een volledige prothese (kunstgebit) zit voorziet de basisverzekering wel in een vergoeding voor mensen met een volledige prothese.

Wel of geen tandartsverzekering afsluiten?

Of een tandartsverzekering zinvol is verschilt per persoon. Het hangt van een aantal factoren af. Daar komt bij dat er vele verzekeringen zijn met ieder weer een andere dekking. U zult zelf moeten afwegen of de premie voor de tandartsverzekering opweegt tegen de kosten van de tandheelkundige behandeling in uw specifieke situatie.

Betalingen

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom werken wij samen met Infomedics voor het versturen en innen van onze rekeningen. Dit betekent dat u een rekening voor de zorg krijgt van Infomedics.
Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaalt u aan Infomedics. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Regel het online!
Op de website van Infomedics (www.infomedics.nl) kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen, denk bijvoorbeeld aan:

Heeft u nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur), of neemt u contact op met de praktijk.

Wat gebeurt er met uw gegevens?
Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij uw gegevens met Infomedics. Zij doet er alles aan om uw gegevens maximaal te beveiligen, uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vindt u op www.infomedics.nl.

Betalingsvoorwaarden Infomedics
In opdracht van ons verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de zorg die u heeft gehad. Infomedics voldoet hierbij uaan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening van Infomedics?